به‌چه نحوی می‌توان در سايت اپل‌استور آی‌تک سفارش خود را ثبت كرد؟
١- ابتدا وارد حساب كاربری خود شويد

٢-كالای مورد نظر خود را جستجو كرده و آن را انتخاب كنيد

٣- جزئيات سفارش خود را مثل (رنگ، سايز و…) را انتخاب نموده


٤- شما می‌توانيد به دلخواه، تعداد كالای مورد نظر را انتخاب كرده و سپس آن را به سبد كالای خود اضافه كنيد

٥- چنانچه از انتخاب خود صرف نظر كرده‌ايد يا خواستار تغيير در جزئيات سفارش هستيد، می‌توانيد در صفحه‌ی سبدكالا، آن را حذف كنيد

٦- آدرس دقيق محل تحويل سفارش را انتخاب كنيد

٧- شيوه‌ی ارسال سفارش خود را مي‌توانيد بر حسب هزينه و بازه‌ی زمانی انتخاب كنيد

٨- در آخرين قدم می‌توانيد شيوه‌ی پرداخت سفارش خود را انتخاب كنيد